A WWW.HASZNALTAUTO.CITOREN.HU HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A www.hasznaltauto.citroen.hu honlapot készítői az internetezők személyes érdeklődésének kielégítése céljából hozták létre és működtetik. A honlap elérésének és használatának feltételeit a jelen dokumentum (a továbbiakban: általános felhasználási feltételek), továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Azzal, hogy az internetező eléri és használja a www.hasznaltauto.citroen.hu honlapot, magára nézve kötelezőnek ismeri el az általános felhasználási feltételeket.

Az általános felhasználási feltételek az alábbi témakörökre vonatkoznak:

 1. Szellemi tulajdon, szerzői jogok
 2. Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk
 3. Hiperhivatkozások
 4. Alkalmazandó jog és bírósági illetékesség
 5. A felelősség korlátozása
 6. A honlap tartalmának módosítása
 7. Finanszírozással kapcsolatos információk

A honlap felelős kiadója a C Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.) – a továbbiakban: a Citroën

Telefonszám: +36 1 348 4848

Fax: +36 1 348 4896

Telefonszám: kapcsolat@c-automobile-import.hu

 • Felelős kiadó: a C Automobil Import Kft. kommunikációs és marketing igazgatója
 • Felelős szerkesztő: a C Automobil Import Kft. webmestere
 • A honlapot kiszolgáló szerverek az alábbi címen találhatók :
  • PSA - Peugeot - Citroën
   Rond Point Jenatzy
   78300 Poissy
   France
  • Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
   1146 Budapest, Hermina út 17.

1. Szellemi tulajdon, szerzői jogok

A Citroën felhívja az internetezők figyelmét arra, hogy a jelen honlap számos tartalmi és grafikai eleme

a) a szerzői jogok védelméről szóló jogszabályok hatálya alá esik: fénykép- és filmfelvételek, cikkek, rajzok, animációk stb.;

b) és/vagy védjegyoltalom alá esik; ide tartozik pl. a Citroën márkanév, a Citroën márka hivatalos logójának számító kettős fogaskerék embléma, valamint a honlapon bemutatott gépjárműmodellek elnevezése.

Az ily módon oltalom alá eső elemek tulajdonosa az AUTOMOBILES Citroën, illetve azon külső partnerek, akiket a Citroën az említett elemek használatára feljogosított. A fentiek miatt, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a honlap tartalmának – vagy a tartalom egy részének – a Citroën előzetes engedélye nélküli reprodukálása, nyilvános bemutatása, felhasználása, adaptálása, módosítása, beillesztése, fordítása, kereskedelmi célú felhasználása minden formában (írott, nyomtatott és elektronikus formában is, más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón) tilos.

A Citroën a www.hasznaltauto.citroen.hu honlapon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi a látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.

A www.hasznaltauto.citroen.hu honlapon megjelenő tartalmak bármely, engedély nélküli felhasználása polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

2. Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

A jelen honlapon azon termékeket (Citroën Válogatott Ellenőrzött Használtautó program – a továbbiakban: „Program” – keretében hirdetett használt gépjárműveket) és szolgáltatásokat mutatjuk be, amelyeket a Citroën hivatalos márkakereskedői hálózatának a Programban résztvevő tagjai és a Programban résztvevő egyéb partnerek (a továbbiakban együtt „Partnerek”) a Program keretében kínálhatnak ügyfeleiknek. A Partnerek készséggel tájékoztatják a honlapon bemutatott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Partnerek a C Automobil Import Kft.-től független vállalkozások, amelyek saját áraikat szabadon határozzák meg, továbbá az általuk közzétett információkért egyedül ők felelnek.

A Partnerek és elérhetőségük az alábbiak:

 • Fábián Kereskedelmi és Szolgáltató Kft - www.fabian.hu
  1113 Budapest, Jászóvár u. 1
 • Pásztor Tamás és Társa Kft. - www.pasztorcsoport.hu
  2112 Veresegyház, Szadai út 8.
 • Emil Frey Magyarország Kft - www.emilfrey.hu
  1194 Budapest, Mogyoródi út 34-40
 • Hovány Carlion Kft - www.hovany.hu
  6000 Kecskemét, Szent László krt. 68
 • ICL Autó Kft. - www.inical.hu
  9028 Győr, külső Veszprémi út 6

A jelen honlapon található információk és illusztrációk alapjai azok a technikai paraméterek, amelyek az adott oldalak készítésének vagy frissítésének időpontjában rendelkezésre állnak. A honlapon bemutatott használt gépjárműmodellek a hirdetésben foglalt egyedi felszereltséggel rendelkeznek és a meghirdetett felszereltséggel kerülnek értékesítésre, az ettől való eltérésre nincs lehetőség.

A Citroën arra törekszik, hogy a Program minőségét folyamatosan javítsa. Ennek szellemében a márka és a honlap szerkesztői bármikor módosíthatják a honlapon közzétett műszaki és egyéb adatokat. Kiemeljük, hogy a mai átlagos technikai feltételek nem teszik lehetővé a színek pontos reprodukálását a képernyőn.

Általában véve érvényes az az elv, hogy a honlapon közzétett információk tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak.

A honlapon meghirdetett, a Programba tartozó használt gépjárművek foglalása, megvásárlása kizárólag az ügyfél vagy meghatalmazottja által személyesen aláírt és az azt hirdető és értékesítő Partner által ugyancsak cégszerűen aláírt használt gépjármű adásvételi szerződés alapján történhet.

A honlapon meghirdetett, a Programba tartozó használt gépjárművek foglalása, megvásárlása kizárólag az ügyfél vagy meghatalmazottja által személyesen aláírt és az azt hirdető és értékesítő Partner által ugyancsak cégszerűen aláírt használt gépjármű adásvételi szerződés alapján történhet.


A www.hasznaltauto.citroen.hu honlap anélkül is használható, hogy a látogató bármilyen módon felfedné kilétét vagy bármilyen személyes adatát meg kellene adnia. Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

3. Hiperhivatkozások

A www.hasznaltauto.citroen.hu honlapról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a látogató kényelmét szolgálja. A C Automobil Import Kft. felhívja a látogató figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a C Automobil Import Kft. által üzemeltetett weboldalakat elhagyja. A Citroën weboldalakat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjukban, azokat ellenőrizni nem tudják, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a Citroën weboldalakat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget, az ilyen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a látogató kizárólagos felelősségére történik. A Citroën nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért sem (beleértve az azokon kínált termékeket és szolgáltatásokat is), amelyeken a www.hasznaltauto.citroen.hu honlapra mutató linket, hivatkozást helyeztek el.

4. Alkalmazandó jog és bírósági illetékesség

A www.hasznaltauto.citroen.hu honlapra és a jelen általános felhasználási feltételekre egyaránt a magyar jogszabályok vonatkoznak. A honlap használatából vagy a jelen általános felhasználási feltételekből adódó jogvita esetén – ellenkező rendelkezés hiányában – a magyar bíróságok az illetékesek.

5. A felelősség korlátozása

A Citroën honlapjait minden felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Citroën honlapjait működtető cégek és a honlapokon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a Citroën honlapok, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat is

6. A honlap tartalmának módosítása

A Citroën fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapjain található tartalmi elemeket (termékeket, szolgáltatásokat), továbbá a jelen általános felhasználási feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Az így elvégzett módosítások azonnal hatályba lépnek minden felhasználóra nézve. Ezért javasoljuk, hogy minden egyes látogatás előtt olvassa el a jelen általános felhasználási feltételeket.